Duurzaam afval verwerken uit de zorgsector

Medisch afval decontamineren met innovatieve techniek

Techniek voor Recycling medisch afval

Innovatie dankzij machines van Ecosteryl

Uniek en vooruitstrevend is onze techniek voor het decontamineren van medisch afval. Dankzij de door Ecosteryl ontwikkelde technologie kunnen we infectieuze stoffen in medisch afval vernietigen. Het resultaat van het decontaminatieproces is een recyclebare afvalstroom, met herbruikbare grondstoffen en een aanzienlijke CO2-reductie. Precies dat maakt medisch afval decontamineren een duurzaam alternatief voor afvalverbranding. Du-Con Trade is de handelspartij in Nederland voor recyclingmachines van Ecosteryl, specifiek voor het duurzame afvalverwerking in de medische wereld.

Decontamineren van medisch afval werkt als volgt

Voor het decontamineren van medisch afval kunnen verschillende typen machines worden ingezet, afhankelijk van de nodige capaciteit. De Ecosteryl machines werken door verhitting met microgolven. Tijdens het decontaminatieproces worden infectieuze stoffen in het afval vernietigd. Dankzij continue monitoring en logging is het proces gevalideerd en volledig veilig. Wat deze machines uniek maakt is het het continue proces. Machine Ecosteryl 250 is de meest efficiënte en krachtige oplossing voor het verwerken van maar liefst 250 kg medisch afval per uur. Als er minder capaciteit nodig is kan de Ecosteryl 125 voldoende zijn.

  • Ecosteryl 250 en 125 kunnen op grote schaal medisch afval verwerken tot bedrijfsafval dat klaar is om gerecycled te worden met het R-Steryl sorteerplatform.

Modellen Ecosteryl machines

Klik op een afbeelding voor meer informatie over de recyclingcapaciteit per Ecosteryl machine.

Doel van medisch afval decontamineren

Allereerst is het decontamineren van medisch afval uit de zorgsector een belangrijk proces om een bijdrage te leveren aan gezondere zorg. Minder druk op het milieu, de uitstoot van CO-2 aanzienlijk verlagen en grondstoffen te kunnen hergebruiken staan hoog op de wensenlijst. Tenminste, als het om de missie van Blue2Green gaat. Naast duurzame stappen in de zorgsector is het van belang dat er bij het verwerken van medisch afval geen infectueuze stoffen vrijkomen. Medisch afval zit vol met stoffen die besmettelijk zijn, denk aan ziektekiemen die infecties of een epidemie kunnen veroorzaken. Uiteindelijke is ons doel om medisch afval te decontamineren in plaats van verbranden en dat doen we samen met onze partners.

Alternatieve techniek voor verbranden medisch afval

Om ons doel te bereiken maken wij de zorgsector bewust van het feit dat verbranden op meerdere vlakken eigenlijk niet meer kan. Verbranden levert uitstoot op, veel meer dan onze techniek voor duurzaam recyclen. Nu zorginstellingen de keuze hebben om te kiezen voor een duurzame techniek om medisch afval te gaan recyclen hebben we de aandacht. Medisch afval is voor veel organisaties in de zorgsector een blok aan het been. Daarom lijkt verbranden voor deze zorginstellingen misschien de beste en vooral makkelijkste oplossing voor afvalverwerking. Helaas zien we veel nadelen aan het verbranden van medisch afval en dat het tot bijna 100% duurzamer kan is een feit. Dankzij de techniek om medisch afval duurzaam te recyclen kunnen we medisch afval omzetten naar het niveau van regulier bedrijfsafval. Dat niveau is prima te recyclen, waarmee grondstoffen uit recycling kunnen worden hergebruikt en de CO2-uitstoot met grote vaart daalt.

Zorgsector duurzamer maken

Besmet medisch afval kan dankzij de techniek in de machines van Ecosteryl gedecontamineerd worden. Decontaminatie van medisch afval gaat simpel gezegd door verhitten en stomen, waardoor infectueuze stoffen vernietigd worden. Al het afval uit zorginstellingen, ziekenhuizen, dierenartsenpraktijken, etc., komt in aanmerking voor duurzame recycling door Blue2Green Recycling. Daarmee bieden we een slimme, alternatieve techniek voor het verbranden van medisch afval waar we de zorgsector duurzamer mee maken. Nieuw in Nederland, terwijl het decontamineren van medisch afval in andere landen reeds de gewoonste zaak van de wereld is.

Blue2Green neemt zorg uit handen

Het is belangrijk om de juiste procedures te volgen bij het decontamineren van medisch afval. Techniek van Ecosteryl is daarom uitvoerig getest en bewezen op een 100% duurzaam resultaat. Zorgsector gerelateerde bedrijven hebben te maken met strikte richtlijnen en wetgeving met betrekking tot het beheer van medisch afval. Die zorg neemt Blue2Green Recycling volledig uit handen met machines om medisch afval op een nieuwe manier te gaan verwerken tot nieuwe grondstoffen. Doel is om het decontamineren van medisch afval als standaard op te nemen in het programma voor duurzaamheid in de zorg. Verder zal het decontamineren van medisch afval bijdragen aan een algemeen gezondere zorgsector. Minder uitstoot betekent een schonere lucht, draagt bij aan de veiligheid van patiënten en zorgpersoneel en een veel lagere last voor het milieu.

In mei 2023 publiceerde RecyclePro een artikel over Blue2Green Recycling in Nederland en de eerste stappen in België.