Subsidie JTF IJmond ontvangen

Ontvangen subsidie JTF IJmond geeft startsein project medisch afval

JTF IJmond steunt project Blue2Green Recycling

Dankzij de steun van JTF IJmond kunnen wij met Blue2Green Recycling officieel van start gaan. Wij zijn de expert op het gebied van het decontamineren en hoogwaardig recyclen van medisch afval (SZA). Verduurzamen van de zorgsector wordt daarmee een stuk makkelijker voor zorginstellingen. Om onze innovatie voor het transformeren van ziekenhuisafval naar herbruikbare grondstoffen te kunnen realiseren, hebben wij subsidie aangevraagd bij JTF IJmond. Die subsidie is toegekend aan Blue2Green Recycling BV en dat geeft het startsein voor onze activiteiten. Ondersteund door deze JTF-subsidie van € 2.305.278, medegefinancierd door de Europese Unie, kunnen wij onze vooruitstrevende recyclingplant in Velsen-Noord operationeel maken.

Infectieus medisch afval recyclen

In Nederland wordt al het infectieuze medisch afval momenteel verbrand in de Ziekenhuis Afval verbrandingsinstallatie (ZAVIN) in Dordrecht. Mede daardoor is de zorgsector verantwoordelijk voor circa 7% van de totale CO2-uitstoot in ons land. Jaarlijks wordt 40.000 ton medisch afval verbrand… en dan te bedenken dat daarvan ten minste 28.000 ton geschikt zou zijn voor recycling. Dus wat doe je als je werkzaam bent in de zorgsector en je weet dat daar nu een oplossing voor is? Precies, contact leggen met Blue2Green Recycling! Andersom doen wij precies hetzelfde, want wij benaderen zo veel mogelijk ziekenhuizen en zorginstellingen met informatie over het duurzaam recyclen van medisch afval. Stop verbranden, start recyclen, wat zijn de voordelen?

Stop verbranden, start recyclen

Met een uiterst sterke visie en aanpak willen wij de zorgsector gaan verduurzamen. Stop verbranden, start recyclen klinkt simpel en dat is ook precies hoe wij het aanpakken. Simpele aanpak, althans wel als onze specialisten zich erop storten. Daarmee biedt Blue2Green Recycling een oplossing die de bedrijfsvoering van honderden zorginstellingen in één klap kan verduurzamen. Medisch afval niet langer verbranden, maar omzetten naar grondstoffen voor hergebruik en daarmee aanzienlijk besparen op CO2. Daar ligt de focus van Blue2Green Recycling.

Tekst gaat verder onder foto

Blue2Green Recycling team

Het project is volledig gericht op het terugdringen van de CO2 uitstoot. Door behoud van grondstoffen en het kunnen inzetten van recyclaat in nieuwe producten praten we dan over een CO2-reductie van zo’n 87%. Binnen en buiten de IJmondregio.

Cees Duijn

Extra power met JTF-subsidie

De toegekende JTF-subsidie geeft extra power om doelstellingen te behalen. Als eerste doel van het project willen we onze innovatieve recyclinglocatie voor medisch afval realiseren in de IJmond regio en bij bewezen succes opschalen naar landelijk niveau. Ten opzichte van de huidige “best-beschikbare-techniek” (oftewel verbranden) levert dit dus ongeveer 87% CO2-reductie op. Op nummer twee staat de bijdrage aan regionale werkgelegenheid. Het Blue2Green project biedt de kans om regionaal uitstromend (technisch) personeel binnen de regio te houden en waar nodig op te leiden of om te scholen.

3000 ton medisch afval per jaar

Een ton is 1000 kilo. Onze eerste locatie in Velsen-Noord is een platform met een totale capaciteit om 3000 ton medisch afval per jaar te verwerken. Exact, 3 miljoen kilo medisch afval, op één locatie. Gooi je nu al het medisch afval in Nederland op één hoop, dan zijn er wel vijf van deze innovatieve recyclinglocaties nodig om het equivalent aan medisch afval dat nu verbrand wordt hoogwaardig te recyclen.

Het spreekt voor zich dat daarmee een gigantische CO2-besparing wordt gerealiseerd en daarom blijven wij onze activiteiten verder optimaliseren om aan die toekomstige vraag te kunnen voldoen. Dit doen wij in samenwerking met onze projectpartners InnoMax BV en Du-Con Trade BV.


Medegefinancierd door de Europese Unie

JTF 2021-2027: Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF): Fonds voor een rechtvaardige transitie, draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie. In de periode 2021-2027 kan Nederland in totaal aanspraak maken op 623 miljoen euro. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren. Vanaf deze pagina logt u in de JTF webportal waarbinnen u subsidieaanvragen kunt indienen en projecten beheren. [bron: portal JTF]

Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0) | Greendeals

Dit bericht delen