Duurzaam afval verwerken uit de zorgsector

Decontamineren is dé manier om medisch afval duurzaam te verwerken

Diensten & Werkwijze voor medisch afval

Via de Blue2Green werkwijze laten we u kennismaken met een unieke vorm van recycling voor infectueus medisch afval. Binnen de zorgsector maken we daarbij onderscheid in drie categorieën, namelijk zorg gericht op mensen, dieren en onderzoek. Blue2Green Recycling B.V. is partner voor de marketing en PR naar ziekenhuizen, zorginstellingen en tandartspraktijken. Maar ook voor dierenartspraktijken en onderzoekslaboratoria, brandwondencentra en overige specialistische centra en research activiteiten.

Onze diensten voor het duurzaam recyclen van medisch afval zijn opgestart door Du-Con Trade B.V. Als operationele partner bedrijft Du-Con Trade de Blue2Green recyclingplatforms en organiseert het bedrijf de handel in grondstoffen. Du-Con Trade B.V. is gespecialiseerd in hoogwaardige recyclingtechnologie en mag zich dankzij de VIHB-registratie bezighouden met Vervoeren, Inzamelen, Handelen en Bemiddelen.

Expertisepartner InnoMax B.V. zorgt voor een uitermate stevige basis als het gaat om advisering. Met jarenlange ervaring en een internationaal netwerk voert InnoMax B.V. adviesdiensten uit als vergunningaanvragen en engineering. Los daarvan richt het adviesbureau zich op maatwerkadviezen voor ziekenhuizen en zorginstellingen.

Werkwijze medisch afval duurzaam recyclen

Medisch afval recyclen tot herbruikbare grondstoffen is nieuw Nederland en daarmee is Blue2Green een voorloper in de markt. Dankzij een innovatieve recyclingtechnologie kunnen infectueuze stoffen uit medisch afval vernietigd worden. Decontamineren heet dat proces, waarna de overgebleven stoffen grotendeels geschikt zijn voor hergebruik. Met onze werkwijze zijn we uniek in Nederland en gaan we de zorgsector helpen om duurzame stappen te nemen. Want dat de zorg duurzamer kan, weten wij zeker en daarover gaan we graag met u in gesprek.

Gezondheid is ons grootste goed en we kunnen concluderen dat nergens ter wereld de zorg zo goed geregeld is als in ons land. Echter als we kijken naar het afvalbeleid van de Nederlandse zorgsector kan dat vele malen beter. Met beter bedoelen we duurzamer, afval recyclen en niet klakkeloos de verbrandingsoven in. Dát het verwerken van infectueus medisch afval mogelijk is, laat Blue2Green zien met innovatieve recyclingtechniek. Ziekenhuizen sluiten zich aan bij Blue2Green Recycling om Specifiek Ziekenhuisafval (SZA) te laten decontamineren en recyclen.

Van inzameling naar meetbaar resultaat

Medisch afval zamelen wij vanuit Blue2Green Recycling in, zonder dat zorginstellingen daar omkijken naar hebben. Stel, uw organisatie wil verduurzamen en daarmee behaalt u uw duurzaamheidsdoelen. Onze werkwijze is gericht op het verlagen van CO2-uitstoot, grondstoffenhergebruik en bijdragen aan een gezondere omgeving. Voor organisaties in de zorgsector maken wij een concreet plan van aanpak om te starten met recyclen en te stoppen met verbranden. Infectueuze stoffen worden tijdens het decontaminatieproces verwijderd uit het afval en vernietigd. Materiaal dat na decontaminatie overblijft is te vergelijken met regulier bedrijfsafval dat uitstekend te recyclen is. Hergebruik van grondstoffen wordt daarmee mogelijk en de uitstoot van CO2 gaat omlaag. Via een eigen dashboard kunt u uw afvalbeleid monitoren via meetbare rapportages. Verder krijgt u inzicht in de hele verwerkingsketen van uw medisch afval, van ontstaan tot eindverwerking. Onmisbare data die op een toegankelijke manier inzichtelijk wordt gemaakt door Blue2Green Recycling.

Wat is uw impact?

Op basis van bewezen technologie waarborgen we een veilige en betrouwbare verwerking van medisch afval. De Blue2Green methode is in ons land ongeëvenaard. Door deze compleet nieuwe dienstverlening dragen we bij aan het verduurzamen van de zorgsector. Vanuit onze ervaring op het gebied van afvalverwerking, duurzaamheid en circulariteit gaan wij het gesprek aan met ziekenhuizen en zorginstellingen. Wat de impact is van uw organisatie? Vraag een gesprek aan met één van onze adviseurs om handvatten te krijgen voor een verantwoord afvalbeleid.

Unieke werkwijze medisch afval van Blue2Green

“Met ons concept voor het decontamineren van medisch afval bieden we een duurzaam alternatief voor verbranden”

Informatie aanvragen

Voor u als organisatie binnen de zorgsector hebben wij zeer interessante informatie over het verkleinen van de voetafdruk op het milieu. Met concrete stappen kan Blue2Green Recycling uw organisatie helpen om duurzamer te worden. Onze aanpak sluit perfect aan bij de Green Deal Duurzame Zorg.

Blue2Green Recycling B.V. is specialist in innovatieve recyclingtechnieken voor de zorgsector. Dankzij een unieke technologie op Nederlandse bodem zijn we in staat om medisch afval op een duurzame manier te verwerken. Decontamineren en recyclen noemen we dat. Duurzaam recyclen van infectueus ziekenhuisafval leek lange tijd niet mogelijk. Tot nu! Doet u mee?

Informatie aanvragen over de werkwijze voor medisch afval kan uiteraard vrijblijvend online. Een oriënterend gesprek kan tevens online, telefonisch of onsite.