Blue2Green Recycling zorgt voor duurzame afvalverwerking door hoogwaardige recycling van medisch afval

Over ons innovatieve idee voor medisch afval

Wat u over ons moet weten om te kunnen verduurzamen in de zorg

Medisch afval duurzaam recyclen is een belangrijk aspect van de innovatieve recyclingtechniek van Blue2Green. Waar u aan moet denken bij medisch afval is een grote hoeveelheid afval van operaties, verpleegafdelingen, spoedeisende hulp, het laboratorium, poliklinieken. In eerste instantie denken we met name aan ziekenhuizen, maar ook andere zorginstellingen produceren afval dat nu nog in de verbrandingsoven verdwijnt. Instellingen voor ouderenzorg en revalidatie, tandartsen en dierenartsenpraktijken. Allemaal locaties waar medisch afval wordt verzameld om vervolgens te laten verbranden. Nu hebben we daar een veel slimmere en duurzamere oplossing voor, namelijk medisch afval decontamineren. Kort gezegd, een duurzaam alternatief voor afval verbranden.

Duurzaam afval verwerken uit de zorgsector

Decontaminatie

Om deze reden gebruikt Blue2Green een decontaminatieproces om medisch afval veilig en duurzaam te verwerken tot een afvalstroom zonder infectueuze stoffen. Duurzaam recyclen begint met het inzamelen en transporteren van het medisch afval naar een gespecialiseerde faciliteit. Daar wordt het afval grondig gesorteerd en gecategoriseerd, zodat het op de juiste manier kan worden behandeld.

logo Blue2Green

Grondstof uit medisch afval

Vervolgens wordt het medisch afval onderworpen aan een decontaminatieproces waarbij het wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en druk. Dit proces zorgt ervoor dat alle micro-organismen, virussen en andere schadelijke stoffen worden gedood en het afval veilig kan worden verwerkt. Na decontaminatie wordt het recyclaat van het medisch afval verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Allerlei toepassingen plastic producten, bouwmaterialen en textiel zijn daarvan het resultaat. Door het gebruik van deze innovatieve recyclingtechniek wordt het medisch afval op een veilige en duurzame manier behandeld.

Met Blue2Green zijn zorginstellingen vele malen beter in
staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen

Cees Duijn

green deal voor duurzame zorg en grondstoffen hergebruik uit medisch afval

Waarom de zorgsector enthousiast is over ons initiatief

Aangezien Blue2Green Recycling zich 100% richt op het verduurzamen van de zorgsector staan we inmiddels op veel agenda’s. Hoog op de lijst van prioriteiten van zorginstellingen in het behalen van de Green Deal. Door middel van innovatieve recyclingtechnieken bieden wij de zorgsector de kans om van medisch afval nieuwe grondstoffen te laten maken. Goed voor de zorginstelling, want die behaalt haar Green Deal. Maar denk eens aan de impact op de totale berg aan medisch afval die nu klakkeloos verbrand wordt. Stoffen die prima hergebruikt kunnen worden gaan in de verbrandingsoven verloren. Daarom zeggen wij: Stop verbranden en kies voor Blue2Green! Bij dat initiatief sluit de zorgsector zich graag aan.

Over ons idee om uw zorginstelling duurzamer te maken

Naast dat de innovatieve recyclingtechniek van Blue2Green tal van voordelen biedt voor de zorgsector, is er meer. Circulariteit is opeens haalbaar als we het over medisch afval hebben. Door het hergebruik van grondstoffen wordt er ook nog eens minder gebruik gemaakt van schaarse natuurlijke hulpbronnen en is de impact op het milieu veel lager dan bij verbranden. Wilt u meer weten over ons idee om uw zorginstelling duurzamer te maken? Neem contact op voor een concrete aanpak met de techniek van Blue2Green Recycling voor het decontamineren van medisch afval en duurzaam recyclen in plaats van verbranden.

verwerkt door blue2green