Winst behalen met green deals

Green deal Duurzaamheid in de Zorg

De Green Deal Duurzaamheid in de Zorg is een overeenkomst tussen de Nederlandse overheid en de zorgsector om gezamenlijk te werken aan duurzame zorg. De doelstellingen van de Green Deal zijn om de CO2-uitstoot van de zorgsector te verminderen en de zorg te verduurzamen. In het kader van de overeenkomst hebben zorginstellingen in Nederland zich gecommitteerd aan verschillende doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Een van deze doelstellingen is het verminderen van de CO2-uitstoot door energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Zorginstellingen willen bijvoorbeeld in 2030 de CO2-uitstoot met 50% verminderen ten opzichte van 2019.

Minder afval en duurzaam inkopen

Een andere doelstelling is het verminderen van de milieubelasting door het verminderen van afval en het gebruik van duurzame producten. Zo willen zorginstellingen in 2030 bijvoorbeeld 50% minder afval produceren dan in 2019 en willen ze duurzaam inkopen, waarbij ze bijvoorbeeld letten op de herkomst van producten en de milieubelasting van de productie. Ook zullen zorginstellingen blijvend moeten bijdragen aan een gezonde leefomgeving en het welzijn van patiënten en medewerkers. Zorginstellingen doen dit bijvoorbeeld door het stimuleren van een gezonde leefstijl of zij creëren een prettige en duurzame werk- en verblijfsomgeving.

Green deal heeft hoge prioriteit

Duurzaamheidsdoelen stellen is ontzettend belangrijk voor een gezonde toekomst van de zorgsector. Al met al kunnen we stellen dat de Green Deal Duurzaamheid in de Zorg erg populair is en dat het initiatief hoge prioriteit heeft bij zorgbesturen. Niet alleen om de zorgsector in Nederland te verduurzamen op het gebied van afvalverwerking, maar om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. Dreigende effecten van de klimaatverandering is voor een deel te wijten aan de zorgsector. Cijfers laten zien dat de zorg verantwoordelijk is voor 7% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Aan het omlaag brengen van dat getal hebben zorgdirecties een behoorlijke kluif.

Bewustwording en draagvlak

In 2015 werd een begin gemaakt met de eerste Green Deal van de zorgsector en dat zette een brede beweging in gang. Elkaar versterken en streven naar duurzaamheid in de zorg werd een gezamenlijk doel. Vanuit maatschappelijk groeide de urgentie en ook het Klimaatakkoord zette extra druk. Van daaruit ontstond de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg. Alles begint met bewustwording, zo ook de Green Deal duurzame zorg. Bestuurders van zorginstellingen, zorgverleners, patiënten, leveranciers, iedereen werkt samen om de zorgsector groener te maken met de Green Deal als handig instrument. Om de zorg te verduurzamen moet je samenwerken en draagvlak creëren bij iedereen in de keten.

Aanpak Blue2Green in de zorgsector

Doet u mee aan Samen werken aan duurzame zorg dan draagt u bij aan een gezonde toekomst. Met het oog op afvalverwerking gaat het dan specifiek om het terugdringen van de CO2-uitstoot, circulair werken bevorderen en het creëren van een gezondere leefomgeving in het algemeen. Dankzij de aanpak van Blue2Green kan de zorgsector effectief en efficiënt verduurzamen met medisch afval decontamineren. Oftewel, afval uit de zorg niet langer verbranden, maar duurzaam recyclen tot nieuwe grondstoffen. In 2023 maakt Blue2Green de plannen concreet om begin volgend jaar de eerste recyclingplatforms voor medisch afval operationeel te hebben.

Duurzaam afval verwerken uit de zorgsector

Meer informatie over Green Deals

Bronvermelding voor dit onderschrift: website Green Deals

Doelstelling Green Deal Duurzame Zorg: De Green Deal helpt de zorg groener te maken. Om te beoordelen hoe dit instrument functioneert is de Green Deal geëvalueerd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 februari 2022 de Tweede Kamer via een rapport geïnformeerd over deze evaluatie. In de Kamerbrief schrijft de minister dat hij later in het voorjaar van 2022 inhoudelijk reageert op de uitkomst. Op 4 november 2022 is de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg gesloten waarmee voortgebouwd wordt op de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Aanvullende informatie is te lezen in de PDF Duurzame zorg voor een gezonde toekomst uit 2019: Deal tekst GreenDeal 226 Duurzame zorg voor gezonde toekomst.pdf 

Dit bericht delen