Grondstoffen hergebruiken uit medisch afval

Slimme techniek voor hergebruik grondstoffen

Medisch afval is een zeer specifiek type afval dat moet worden behandeld met grote zorgvuldigheid om ervoor te zorgen dat het veilig wordt verwijderd en verwerkt. Het is belangrijk om medisch afval duurzaam te verwerken en grondstoffen te hergebruiken om bij te dragen aan een verantwoordelijke productiecyclus. Nu zijn er verschillende manieren om medisch afval duurzaam te verwerken. Sterilisatie van medische instrumenten wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van stoom en hoge temperaturen om ziektekiemen te doden en het afval te steriliseren. Na de sterilisatie wordt het afval verbrand in milieubelastende verbrandingsovens, waarbij onnodig veel CO2 uitstoot plaatsvindt en grondstoffen verloren gaan. Daarom is er een slimme techniek ontwikkeld om medisch afval te kunnen recyclen met alle voordelen van dien.

Voordelen van medisch afval recyclen

Een andere methode om medisch afval duurzaam te verwerken, is door het te recyclen en her te gebruiken. Het grootste deel aan medische hulpmiddelen en apparatuur, zoals spuiten, naalden en infusiepompen, worden niet gerecycled. Afval uit de zorgsector groeit in hoeveelheid en dat is dan ook de reden voor een duurzame oplossing. Die afvalberg uit de zorg moet kleiner en de verwerking duurzamer. Vanuit Blue2Green willen we een hele belangrijke stap zetten om de grondstoffen van medisch afval te hergebruiken. Dankzij een innovatie in recycling is het scheiden van infectueus medisch afval nu ook mogelijk.

Verschil tussen regulier afval en medisch afval

Materialen in het afval, zoals plastic, glas, metaal en papier dat door ziekenhuizen en zorginstellingen wordt weggegooid is makkelijker te verwezenlijken. Regulier afval kan gerecycled worden en dat gebeurt in veel gevallen ook al. Gebeurt dat nog niet, dan kunnen we daar vanuit Blue2Green ook advies over geven. Van belang is de bewustwording om materialen te recyclen en opnieuw te gebruiken in verschillende productieprocessen, zoals de productie van nieuwe medische apparatuur of andere producten.

Nastreven blijkt moeilijk in praktijk

Verantwoorde productieprocessen is hot topic in de zorgsector en daar dragen we met duurzame afvalrecycling effectief aan bij. Afval is geen afval maar een grondstof, ook als het om infectueus afval gaat. Hergebruik van grondstoffen willen we bevorderen en de CO2-uitstoot moet omlaag om de impact op mens en milieu te verminderen. Duurzame plannen worden gemaakt, maar nastreven blijkt in de praktijk een blok aan het been van menige zorginstelling.

green deal voor duurzame zorg en grondstoffen hergebruik uit medisch afval

Duurzame duw in de rug

Dat het duurzamer kan bewijst de nieuwe techniek van Blue2Green voor het decontamineren van infectueus afval uit de zorg. Medisch afval kan wel degelijk duurzaam worden verwerkt en grondstoffen kunnen worden hergebruikt in verantwoorde productieprocessen. Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt en wilt u gewoon eens weten waar het in uw organisatie van toepassing zou kunnen zijn? Maak dan zeker kennis met Blue2Green. Passend bij uw organisatie gaan we een start maken met duurzamere en verantwoordelijke omgang met medisch afval. Samen kunnen we ook de Green Deal Duurzaamheid in de zorg een flinke en vooral duurzame duw in de rug geven.

Dit bericht delen