Ondertekening Green Deal

Green Deal Samen werken aan duurzame zorg is ondertekend door Blue2Green Recycling

Ondertekening Green Deal

Na een uitvoerig traject hebben we een mooie mijlpaal bereikt met het Blue2Green Recycling team. Begin januari vond namelijk de ondertekening plaats van de Green Deal samen werken aan duurzame zorg. Al sinds de oprichting van Blue2Green Recycling focussen wij met onze experts in duurzaamheid en circulariteit op het verduurzamen van de zorgsector. In onze ogen kan de zorg een stuk duurzamer en gezonder. Gelukkig onderstreept de sector dat zelf ook en zitten we aan tafel bij meerdere ziekenhuizen om duurzame stappen concreet te gaan maken.

Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0) | Greendeals

Duurzame recycling van medisch afval is wel degelijk mogelijk en dat laten wij zien

Cees Duijn

Inzetten op doelstellingen Green Deal

Vanuit onze expertise gaan we ons volledig inzetten op het behalen van de doelstellingen die in deze Green Deal beschreven staan. Op die manier gaan we met organisaties in de zorgsector, samen werken aan duurzame zorg.

Het doel van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg is de realisatie van een onomkeerbare transformatie naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Met het ondertekenen van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg committeert bovenstaande organisatie zich aan de afspraken ten behoeve van dit doel. De Green Deal Samen werken aan duurzame zorg loopt tot en met 2026. (bron: Green Deal)

Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0) | Greendeals

oorkonde green deal
Dit bericht delen