Afvalscan geeft zorgsector inzicht in afvalbeleid

InnoMax en Blue2Green brengen afvalstromen in kaart voor ziekenhuizen

medisch afval recyclen

Ziekenhuizen in gesprek met Blue2Green Recycling

Zorginstellingen en dan met name ziekenhuizen hebben behoefte aan ondersteuning om hun afvalstromen in kaart te brengen. Collega’s Tommy Wösten en Mitchell Kloeze zijn werkzaam bij InnoMax en voeren projecten uit voor Blue2Green Recycling als het om medisch afval gaat. Afvalscans zijn daar een onderdeel van en die worden steeds populairder, zeker in de zorgsector.

Naleven Green Deal Duurzame Zorg begint met afvalscan

Het is bekend dat de zorgsector verantwoordelijk is voor een grote afvalberg en de cijfers liegen er niet om. Zo is de zorgsector in Nederland verantwoordelijk voor maar liefst 7% van de CO2-voetafdruk, 13% van het grondstofverbruik en 4% van alle afvalstromen. Gezien de afspraken die ziekenhuizen en zorginstellingen willen naleven met het oog op de Green Deal Duurzame Zorg (2022-2026) moet daar actie op genomen worden. Doel is om minder grondstoffen te verbruiken en meer afval te gaan recyclen, want alleen dan kunnen we de zorg gezonder maken.

Zorgsector verder verduurzamen

Inmiddels werken ruim 350 partijen binnen de Green Deal Duurzame Zorg samen aan het verduurzamen van de zorgsector. Dan moet je denken aan grote zorginstellingen, brancheorganisaties en verzekeraars. Binnen het thema Circulair wordt er met elkaar gestreefd naar 25% minder ongesorteerd restafval in 2026 door minder grondstoffen te verspillen, over te gaan op het gebruik van duurzame producten en medisch afval te gaan scheiden waar mogelijk. Om zorginstellingen te helpen met een verantwoord afvalbeleid starten InnoMax en Blue2Green Recycling met de afvalscan.

Afvalscan brengt afvalbeleid in kaart

Adviesbureau InnoMax voert afvalscans uit bij bedrijven en organisaties die hun afvalbeleid in kaart willen brengen. Verduurzamen is het doel en dat begint met bewustwording. Experts in duurzaamheid en circulariteit voeren deze scans uit en maken een rapport op. Hoe dit in zijn werk gaat vertellen we op de website van InnoMax. Specifiek voor zorginstellingen haakt Blue2Green Recycling aan met experts in het recyclen van medisch afval.

Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0) | Greendeals

Dit bericht delen