Ruim twee miljoen subsidie voor recycling medisch afval

Meer dan twee miljoen euro aan EU-subsidie hebben we ontvangen voor ons project dat gericht is op het duurzaam verwerken van infectieus medisch afval. Een subsidie van € 2.305.278,- om precies te zijn. Op 5 april werd een symbolische cheque overhandigd aan Cees Duijn, de innovator achter dit project, door gedeputeerde Esther Rommel en Jeroen Verwoort, wethouder in Velsen. Het project richt zich op het recyclen van dit specifieke type medisch afval als een alternatief voor verbranding.

Just Transition Fund IJmond – JTF subsidie

Het Steunpunt JTF organiseerde een werkbezoek waarbij de Regionale Stuurgroep Just Transition Fund IJmond, samen met vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bijeenkwam. Tijdens dit bezoek werd de techniek van het decontamineren van medisch afval gepresenteerd, wat resulteert in een aanzienlijke CO2-reductie wanneer het gerecycled wordt als regulier bedrijfsafval. De samenwerking met instanties zoals Nova College, Techport en Werkgeversservicepunt om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te trekken, werd positief ontvangen als een stap naar een rechtvaardige transitie.

De snelle vergunningverlening door de Omgevingsdienst IJmond heeft bijgedragen aan het starten van de werkzaamheden. Er is verslag gedaan van het evenement door IJmond Nieuws en binnenkort zal dit beschikbaar zijn op hun website en YouTube-kanaal, samen met andere films over JTF-IJmondprojecten.

Investeerders gezocht voor verdere uitbreiding

Om na de eerste recyclingplant te kunnen uitgroeien naar vijf locaties zoeken we meer investeerders. Neem contact op met Blue2Green Recycling voor specifieke uitleg over participatie.

Lees meer over de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en de deelnemers voor wie medisch afval decontamineren interessant is. Het gaat om het recyclen van medisch afval van mens en dier, waarbij CO2-reductie en grondstoffenbesparing centraal staan. In Velsen-Noord wordt gestart met het installeren van het eerste recyclingplatform voor medisch afval recycling. We hebben de ambitie om verder uit te breiden naar vijf platforms in Nederland met een maximale aanrijdroute van 50 km. Transport van en naar Blue2Green Recycling vindt plaats met elektrische voertuigen.

Dit bericht delen