Artikel in Kunststof Magazine

Blue2Green Recycling helpt zorg bij CO2-reductie

Meest duurzame oplossing verwerking medisch afval

Artikel in Kunststof Magazine | Blue2Green Recycling helpt zorg bij CO2-reductie

De medische artikelen van operaties en andere behandelingen zijn vaak zodanig besmet, dat deze om nieuwe patiënten te beschermen onmogelijk kunnen worden hergebruikt. In Velsen-Noord bouwt Du-Con Trade onder de vlag van ‘Blue2Green Recycling’ een nieuwe installatie om grote volumes van dit infectieuze afval te kunnen verwerken. Na decontaminatie kan het schone en gesorteerde materiaal als halffabricaten aan de markt worden geleverd. Managing director Cees Duijn voorziet de komende jaren een opschaling van dit platform naar een landelijk dekkende infrastructuur met een capaciteit van 15.000 ton. ‘We zijn de eerste die dit doen, het is echt pionieren.’

ducontrade logo

Voor wie?

Zorginstellingen die willen verduurzamen sluiten zich aan bij Blue2Green Recycling. Dankzij een innovatieve recyclingtechniek bieden wij de meest duurzame oplossing voor het verwerken van Specifiek Ziekenhuisafval (SZA).

Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0) | Greendeals

Dit bericht delen