Publicatie in RecyclePro

Risicohoudend medisch afval decontamineren en recyclen

Publicatie in RecyclePro | Met Q1 2024 als uitgangspunt zet Blue2Green alles op alles om de machines op dat moment operationeel te krijgen. Ook wordt het proces verder gefinetuned, zodat de installatie medio volgend jaar op volle toeren draait. Dit betekent dé start van Blue2Green Recycling van het decontamineren van medisch afval. Een innovatief recyclingplatform in Noord-Holland is dan een feit, waarna een tweede plant in West-Brabant niet lang op zich zal laten wachten. In deze publicatie in RecyclePro vertelt Cees Duijn hoe Blue2Green de zorgsector helpt verduurzamen door risicohoudend medisch afval te decontamineren en te recyclen in plaats van verbranden.

Zorgsector krijgt hulp bij verduurzamen

Juist omdat de zorgsector vraagt om hulp bij verduurzamen neemt het enthousiasme van ons als duurzaamheidsexperts alleen maar toe. We weten waar we over praten en denken alles tot in het kleinste detail uit. Resultaat moet zijn dat we infectueuze stoffen uit medisch afval halen, zodat het een afvalstroom wordt die we kunnen vergelijken met bedrijfsafval. En dat kunnen we recyclen tot herbruikbare grondstoffen.

Blue2Green maakt concrete stappen

In dit artikel (publicatie in RecyclePro) vertelt Cees Duijn verder over zijn bedrijf dat zich inzet om medisch afval niet langer te verbranden. Vanuit zijn kennis van de markt en de technologie is hij een samenwerking aangegaan om concrete stappen te maken om de zorgsector te verduurzamen. Oftewel: stoppen met verbranden, CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen en grondstoffen te gaan hergebruiken. Om vervolgens de minimumstandaard te worden voor risicohoudend medisch afval, zodat verbranding enkel maar bij hoge uitzondering nog nodig is. Cees: “Als de Nederlandse zorginstellingen straks inzien dat we samen veel duurzamer kunnen inzetten op recycling, wordt dit een ongekend succes. We verwachten dan ook dat we snel de Belgische markt op gaan.”

Duurzaam afval verwerken uit de zorgsector

Publicatie in RecyclePro België

publicatie in recyclepro

Tekst: Valérie Couplez | Beeld: Blue2Green Recycling

Risicohoudend medisch afval decontamineren en recycleren

De voetafdruk van de zorgsector in Nederland is enorm. De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Een serieuze impact dus en een verhaal dat ook voor Vlaanderen opgaat, aangezien we hier met net dezelfde uitdagingen te maken hebben. Voor risicohoudend medisch afval bestaat er vandaag immers geen andere oplossing dan de verbrandingsoven. Daar wil Blue2Green Recycling nu verandering in brengen. Begin volgend jaar nog zal een eerste installatie opgestart worden om medisch afval te decontamineren en te recycleren en zo de zorgsector te helpen om zijn voetafdruk te verlagen.

Kennis en ervaring van drie bedrijven

Met de oprichting van Blue2Green Recycling moet daar nu verandering in komen. Duijn: “De naam is niet toevallig gekozen. Risicohoudend medisch afval verdwijnt nu in blauwe vaatjes die mee de verbrandingsoven ingaan. We willen dat dus ombuigen naar een duurzamere, groenere oplossing.” Het uitgangspunt daarvan is de decontaminatietechnologie van Ecosteryl uit Bergen, die in Nederland verdeeld wordt door zusterbedrijf Du-Con Trade. Daar wordt ook nog de expertise van dat andere zusterbedrijf Innomax aan toegevoegd om tot een totaaloplossing te komen die het materiaal niet alleen decontamineert maar ook al recycleert, zodat het weer een nuttige toepassing kan krijgen.

3 kiloton CO2-besparing per jaar per platform

Dat zal in eerste instantie gebeuren vanuit vijf platforms in Nederland, zodat ziekenhuizen en andere zorginstellingen binnen een straal van 50 km een centrale plek hebben om hun risicohoudend medisch afval naartoe te brengen. “Daar zullen we jaarlijks 3.000 ton kunnen verwerken, wat moet leiden tot een CO2-reductie van 3 kiloton CO2 elk jaar. Een enorme winst dus voor de zorgsector om de ambities waar te maken. De kringloop helemaal sluiten dat lukt helaas niet. Gerecycleerd materiaal kan vooralsnog niet dienen voor medische of voedingstoepassingen. Maar het kan wel een nuttige tweede leven krijgen. Want het zijn materialen (metalen, kunststoffen) die we hard zullen nodig hebben”, weet Duijn.

Vier innovaties samenbrengen

Het eerste platform komt in Velsen-Noord. Vier innovaties zullen er samenkomen. Duijn: “Te beginnen dus met de technologie van Ecosteryl. Deze units hebben een capaciteit van 250 kg/uur en hebben zich reeds in 60 landen bewezen. Maar vreemd genoeg nog nergens in de Benelux. Het vergt dan ook wel wat inspanning om het wetgevend kader grondig uit te spitten om aan alle eisen tegemoet te komen.” De tweede innovatie is de recyclagetechnologie van Innomax. “Die zal de gedecontamineerde fractie recycleren in een RDF fluff fractie, Fe metalen, inerte fractie van glas en keramiek en diverse kunststof kwaliteiten (PP, PE en PVC). De volgende stappen zijn dan voor gespecialiseerde verwerkers, waarmee we een partnerschap aangaan.” Een derde innovatie is het dashboard dat Blue2Green Recycling zal ontwikkelen, zodat elke zorginstelling precies ziet hoeveel afval er geleverd is en wat dat nu aan CO2-besparing oplevert. “Ten slotte zullen we ook de geurhinder elimineren door de toepassing van niet-thermische plasma. Onze vierde innovatie”

Volgend jaar aan het draaien

De bedoeling is om in Q1 2024 te draaien en het proces verder te finetunen, zodat de installatie medio volgend jaar op volle toeren draait. Intussen zal Blue2Green Recycling ook al begonnen zijn aan de bouw van een tweede platform, in West-Brabant. “Voortgestuwd door de positieve energie vanuit de zorgsector. Ook al is de kostprijs van onze technologie momenteel nog hoger dan verbranding, toch is de CO2-besparing die ze kunnen realiseren een enorme drijfveer. We willen de minimumstandaard worden voor risicohoudend medisch afval, zodat verbranding enkel maar bij hoge uitzondering nog nodig is. In eerste instantie in Nederland, maar we hopen dit verhaal ook open te trekken voor Belgische zorginstellingen”, aldus Duijn.

Bron: Tekst is afkomstig uit de publicatie in RecyclePro.

Dit bericht delen